Om Clarex

Vi på Clarex vill att våra kunder ska få ut det mesta av sin skyltkommunikation.

För ett bestående intryck!


Affärsidé

Vår affärsidé är att lyfta fram det unika i våra kunders verksamhet med professionell och genomtänkt skyltkommunikation. I allt från rådgivning och design till produktion och service erbjuder vi kompletta skyltkoncept och specialanpassade skyltlösningar.

Kompetens och kvalitet ger trygghet 

För att kunna utforma den bästa lösningen är det viktigt för oss att förstå våra kunders affärsidé och syftet med skyltningen. Vi väljer därför att lägga extra stor vikt vid inledningen av en relation och arbetar sedan långsiktigt med våra kunder.

Service, kunskap och kvalitet är självklara ledord i vårt dagliga arbete. Erfarenhet och kompetens i kombination med skyltlösningens kvalitet är en garanti för att ditt företag får den rätta lösningen för er och därmed en framgångsrik skyltkommunikation.

Företagsinformation

Clarex bildades 1990 av Robert Renz som en producerande skyltfirma. Vi har under de senaste två decennierna fått stor och omfattande erfarenhet av skyltar och skyltkoncept och i alla led och är idag en av Sveriges ledande konceptleverantörer av skyltar.

Under de senaste sex åren har Clarex succesivt omsrukturerats till att bli ett numera renodlat konceptföretag. En grupp kreativa och kompetenta medarbetare arbetar inom sina respektive områden tillsammans för att skapa unika, specialanpassade skyltar och innovativa skyltkoncept.

Med senaste teknik har vi idag möjlighet att erbjuda visuella presentationer av skyltkoncept och ideér i form av bland annat 3D-visualiceringar.

 

 

Vilka är Clarex?


Robert Renz
Key account Manager
robert@clarex.se


Kontaktuppgifter

Adress Clarex Europa AB
Stubbsunds Gård
Stubbsundsvägen 19
Nacka
   
Postadress
Clarex Europa AB
Stubbsundsvägen 19
131 41 Nacka
   
Telefon 08-33 75 80
   
Hemsidor www.clarex.se
www.clarex-marknad.se
   
Blogg https://clarex.wordpress.com


E-mail info@clarex.se
   
Org. Nr 559094-4871
   
VAT nr SE559094487101
Innehar F-skattsedel
   
Bankgiro 260-5491
   
Bank SEB

Arbetsmetod

Clarex arbetsmetod består av 6 olika delmoment.

Arbetsmetod

I den här beskrivningen vill vi ge er en bild av hur vi tillsammans med våra kunder kommer fram till ett unikt skyltkoncept.

Lära känna varandra

Den bästa lösningen tar vi fram tillsammans! Därför är det viktigt för oss att förstå den vision ni har och det syfte som er skyltkommunikation ska uppnå. Att komma på besök hos er är något vi uppskattar då vi får möjlighet skapa oss en bild av den kommande skyltningens miljö. Tillsammans bollar vi ideér och diskuterar tekniska och visuella möjlighter. Genom att förstå era förutsättningar och behov skapas en optimal kreativ process, viktiga parametrar som vi tar fasta på är::

  • Era tjänster/produkter och era kunder
  • Känslor ni vill uppnå hos målgruppen och värdeord vill ni förmedla
  • Ytor som finns att tillgå och fysiska förutsättningar som finns att ta hänsyn till
  • Logotyp och grafiska profil
  • Kommunikationspolicy och andra viktiga policydokument
  • Projektbegränsningar; bygglov, tidsramar, budgetramar etc.

Ju mer vi vet om er verksamhet desto bättre resultat.

Survey/Förstudie

Vi utför alltid en objektiv förstudie för att vi ska kunna lyfta fram hur ert varumärke och verksamhet förmedlas i dagsläget.

Möten

På Clarex tycker vi att det personliga mötet är en av de viktigaste förutsättningarna för att vi ska få ett gott samarbete med våra kunder. Genom att besöka er lär vi känna varandra och kan på bästa sätt skapa oss en gemensam bild av den kommande skyltningens miljö och platsens förutsättningar och behov. Vi ser också gärna att ni kommer på möte hos oss på Clarex, då har vi möjlighet att presentera exempel på olika skyltar, material och utföranden. Vi använder oss också av skype för webbmöten, det ger oss möjlighet till en personlig kontakt även om vi någon av parterna inte kan infinna sig på plats.

Den kreativa processen

Med alla fakta på plats, både den vi erhållit från er och övrig research, startar det konkreta idéarbetet. Vårt team brainstormar, med fokus på att ta fram ett flertal olika lösningar för att slutligen finna det mest optimala konceptet.

Under arbetets gång återkopplar vi kontinuerligt och håller en dialog med er för att säkersställa att vi är på rätt spår. Vi utvecklar och tar fram diskussionsunderlag i form av 3D-visualiseringar och/eller fotomontage kompletterat med miljöbilder och annat referensmaterial. Vi har även möjlighet att efter behov ta fram prototyper, grafiska genomskärningar, tekniska beskrivningar, 3D-ritningar etc.

Presentation

När vi tagit fram ett slutgiltigt designförslag ser vi fram emot att ni kommer och besöker oss för en presentation. Då har vi även möjlighet att visa exempel på olika typer av aktuella material, produktionsteknik och utföranden för att ni ska kunna se och känna in dem. Tillsammans diskuterar vi igenom alla detaljer som tjocklekar, textur, ljuseffekter etc. samt hur de olika materialen kan intigreras och hur de kommunicerar er visuella profil i fysisk form.

Kostnadsberäkning

När vi tillsammans arbetat fram en lösning baserad på er budget och godkända kostnadsberäkningar tar vi fram en skarp offert. Vi gör en sammanställning av projektet där vi specificerar dess delar, fasta och rörliga kostnader samt en tidsplan som i sin tur ligger till grund för framställningen av skylten/skyltkonceptet.

Produktion

Utifrån vår långvariga tid i branschen vet vi vilka underleverantörer och fabrikatörer som kan utföra varje unik produktion på bästa sätt. Oftast behöver vi handplocka kompetens från olika producenter för att få bäst resultat. Våra samarbetspartners är noga utvalda för att kunna framställa det vi finner viktigt och därmed ge kunden hög kvalitet och leveranssäkerhet.

Leverans/Montering

Vi ser till att er skyltlösning levereras på överenskommen tid, med det leveranssätt bäst lämpat för era förutsättningar och önskemål. Vårt nätverk av skickliga och kompetenta montörer i Skandinavien utför monteringen med hänsyn taget till de fysiska förutsättningarna på plats. Vi säkerställer och dokumenterar genom okulär besiktning och fotografering att varje enskilt projekt är utfört i enligthet med Ljusreklamförbundets standarder.

Service

Det är viktigt för oss att er varumärkesprofilering håller en hög kvalitet under lång tid, därför har ni alltid möjlighet att teckna ett serviceavtal. Vårt serviceavtal består av flera nivåer, allt i från heltäckande service med årlig besiktning till behovsbundet underhåll.


Tjänster

Vi på Clarex vill att våra kunder ska få ut det mesta av sin skyltkommunikation.

Tjänster

Clarex ger visioner fysisk form! Vi på Clarex vill att våra kunder ska få ut det mesta av sin skyltkommunikation. Genom att hitta rätt budskap, rätt material och rätt placering kan ni nå ut till er målgrupp och positionera er ännu bättre. Clarex helhetslösningar gör att ni kan koncentrera er på verksamheten. Vi ser vi till att ni når ut till målgruppen.

Vi ställer höga krav på oss själva och både vill och förväntar oss att ni gör det samma. Våra kunder finns i alla typer av branscher och i våra projekt är vi vana vid att, tillsammans med er, även samarbeta med era eventuella reklambyråer, kommunikationsstrateger, arkitektkontor, industridesigners etc. för att uppnå bästa resultat. Vi vidareutvecklar er grafiska profil till skyltkommunikation.

Rådgivning kring regler och lagar

I de flesta fall behövs det både tillstånd från fastighetsägaren och kommunalt bygglov för att sätta upp skyltar. Vi hjälper gärna till med råd innan du kontaktar fastighetsägaren och stadsbyggnadskontoret i din kommun. Med vår hjälp kan det bli lättare att få bygglovet beviljat med avseende på bland annat skyltens storlek, utseende och placering.

Vår defenition av skyltkoncept

Med en passion för att kombinera material, egenskaper, tekniska innovationer och utföranden har vi blivit specialister på att implementera helhetslösningar och skapa totalupplevelser av varumärken och företagsprofiler för ett bestående intryck.

Vi ser inte en skylt som en skylt utan som ett skulpturalt uttryck för den känsla ni vill förmedla.

Originalframställning, digitala förslag och korrektur

Vi lämnar alltid förslag och korrektur via mail eller pappersutskrift innan tillverkning. Det är en garanti för att allt blir rätt. I förslag och korrektur anges färgkoder och andra specifikationer, vi arbetar utifrån dessa eftersom färger och material kan avbildas felaktigt beroende på skärm och kvalité på utskrift. För att kunna ge dig förslag behöver vi bra underlag/original.

Vi tar emot alla vanliga filformat. Korrekta filformat är bäst men är inget krav. Word dokument, scannad skiss eller liknande är bättre än inget alls!

Du kan även skicka skiss/bild per post till oss:
Clarex Europa AB, Box 5385, 102 49 Stockholm

Läs mer om grafiska original här >>

Saknar du original eller har fel typ av original? Vi hjälper dig! Vi kan sätta text, ändra och göra tillägg till din befintliga logotyp eller göra ändringar och tillägg i original.

Vill du ha hjälp med hela originalframställning skickar du oss de underlag du har, alternativt skiss, fontförslag eller utförlig beskrivning av vad du vill ha. Vi föredrar mail men tar även emot skiss per post.

Produktion/Färdigställande

Clarex ser till att leverantörerna i vårt omfattande nätverk kan utföra varje del i produktionen på bästa sätt. Oftast behöver vi handplocka kompetens från olika leverantörer, fabrikatörer och producenter för att få ett optimalt resultat. Våra samarbetspartners är noga utvalda för att kunna framställa produkter efter våra standarder och därmed kunna ge kunden hög kvalitet och leveranssäkerhet.

Leverans och montage

Skyltmonteringen är kronan på verket, tillsammans med våra samarbetspartners kan vi ombesörja transport och platsmonteringar av alla typer av skyltprodukter i hela Skandinavien. Våra skickliga och kompetenta montörer besitter goda kunskaper om hållfasthet och kommer att på ett riktigt och effektivt sätt montera skylten på önskad plats.

Vid monteringen ser vi till att skyltarna fungerar som de ska och att ni får all nödvändig teknisk information om er skylt för att kunna sköta inställningar så som skymningreläer, timers och annan utrustning. Vi säkerställer och dokumenterar genom okulär besiktning och fotografering att varje enskilt projekt är utfört i enligthet med Ljusreklamförbundets standarder.

Vi har rutiner kring och erfarenhet av montage även under mycket speciella förhållanden så som höga höjder, svåråtkomliga placeringar eller då montaget behöver ske till exempel nattetid eller med avstängd trafik. Vid montering på höga höjder ombesörjer vi att rätt typ av skylift används och att nödvändiga tillstånd är utfärdade från berörda myndigheter. Vi kan också hjälpa dig att placera ut t.ex. betongfundament, gräva för att platsgjuta fundament eller placera fristående skyltar och pyloner. Givetvis ser vi också till att resa skylten med hjälp av lastbil med kran eller skylift och kan utföra beräkningsarbten för bästa hållfastehet och placering.

Clarex genomför även nedmonteringar av gamla skyltar i samband med uppmontering av nya eller enbart demontering. Vid demontering kan vi ta hand om destruktion och återvinning av avfall i enlighet med vår miljöpolicy.

Vill du lagerhålla din skylt eller delar till/av skyltar för montage vid senare tillfälle går det bra. Tillsammans tar vi fram en lämplig hadlingsplan för montage och service för just ert skyltkoncept.

För dig som vill montera texter eller vinyldekor själv: Monteringsanvisning >>

För dig som vill måla med schablon: Måla med schablon >>

Reparation/Service

Det är viktigt för oss att er varumärkesprofilering håller en hög kvalitet under lång tid, därför har ni alltid möjlighet att teckna ett serviceavtal. Vårt serviceavtal består av flera nivåer, allt i från heltäckande service med årlig besiktning till behovsbundet underhåll.

Reparationer/Renovering

Ibland är det inte nödvändigt eller önskvärt att byta ut en befintlig, trasig skylt. Vi har stor erfarenhet av att renovera och reparera olika typer av skyltar. Vi anser t.ex. att många fina, klassiska neonskyltar är värda ett bättre öde än att bytas ut mot en ny. En renovering där vi reparerar trasiga rör, byter ut elektroderna, transformatorerna och högspänningskablarna kan förlänga livet på en fin, klassisk skylt med åtskilliga år.

Det förekommer också att vi åtar oss att renovera eller reparera skyltar efter en skada eller när skylten åldrats och behöver en ny ytfinish. Vi kan hjälpa till med byte av enstaka texter, lysrörsbyten i ljuslådor, polering av nött yta, lackering, slipning m.m. Om du vill ha hjälp med en trasig eller sliten skylt så kan du maila oss en bild på skylten och beskriva vad du vill ha åtgärdat.

En vanlig anledning till att en gammal ljusskylt inte längre lyser kan vara att delar i lysrörsarmaturen, t.ex. drossel eller elkablar har åldrats och behöver bytas ut. Vi kan naturligtvis även göra eventuella armaturbyten. Vi har fasta priser på förbrukningsartiklar, som lysrör, glimtändare, halogenrör osv. För montering, demontering och eventuell rengöring debiterar vi normalt timtaxa eftersom det är svårt att från fall till fall bedöma tidsåtgången.

För att avgöra om skylten ska renoveras, repareras eller helt enkelt bytas ut måste de olika kostnadskalkylerna värderas. Vi kan, med hjälp av våra experter, ge ett förslag på vad vi bedömer är lämpligast. Detta underlag kan ge en vägledning till hur du ska gå vidare och kan användas som ett komplement till en eventuell skadeanmälan.

Vi kan uppskatta kostnaden för att reparera skador på skyltar orsakade av ett okänt fordon och hjälpa till att ta kontakt med Trafiksäkerhetsföreningen som tillsammans med företagets försäkringsbolag ersätter sådana skador.

Fönsterdekorer och fordonsdekorer i vinyl m.m. omfattas av företagets försäkring, vilket innebär att vid en skada har man rätt att få dem återställda i ursprungligt skick. Vi kan ta hand om allt från offert, original och förslag till lämplig åtgärd. Vi kan också fakturera försäkringsbolaget direkt för hela beloppet utom eventuell självrisk och moms.


Finansiering

Genom vårt samarbetsavtal med kreditmarknadsbolaget Wasa Kredit går det att finansiera skyltköp via leasing

Finansiering

Nu är det ännu enklare att vara kund hos Clarex. Genom vårt samarbetsavtal med kreditmarknadsbolaget Wasa Kredit går det att finansiera skyltköp via leasing. Clarex har kompletta lösningar inom skyltkommunikation. Från hjälp på idéstadiet till produktion, leverans och service. Samarbetsavtalet med Wasa Kredit ger våra kunder möjlighet att direkt i offerten få erbjudande på finansiering på sin offertförfrågan på  24 eller 36 månader.

Du kan även beräkna din leasingkostnad här >>

Betalningsvilkor 

  1. Vi tar kreditkort Visa, Mastercard och American Express.
  2. I samarbete med Wasa Kredit AB kan vi erbjuda leasing på 24 eller 36 månader.
  3. Betalningsvillkor bestäms av kundens rating och För samtliga företag som har rating AAA, AA och A anges en rekommenderad limit med en övre gräns för leverantörskrediter på 30 dagar.Vi anlitar Justitia som gör en sedvanlig kreditbedömning av kunden.

 

 
  E-post: info@clarex.se  |  Telefon: 08-33 75 80  |  Stubbsunds gård, Stubbsundsvägen 19, 131 41 Nacka  |  Copyright © 1990 - 2024 Clarex Europa AB